Μετακίνηση με πούλμαν Μέλη

15 € στις μονοήμερες

30 € στις διήμερες

45 € στις τριήμερες, κ.ο.κ.

 

Φοιτητές – Μέλη

9 € στις μονοήμερες

18 € στις διήμερες

27 € στις τριήμερες, κ.ο.κ.

Μη Μέλη

20 € στις μονοήμερες

40 € στις διήμερες

60 € στις τριήμερες, κ.ο.κ.

 

Φοιτητές – Μη Μέλη

12 € στις μονοήμερες

24 € στις διήμερες

36 € στις τριήμερες, κ.ο.κ.

Έξοδα διανυκτέρευσης Σε καταφύγια (ή σε αντίσκηνα με χρήση καταφυγίου)

Έκπτωση στα έξοδα διανυκτέρευσης έχουν όλοι οι κάτοχοι ορειβατικής ταυτότητας της Ε.Ο.Ο.Α., είτε είναι μέλη του Φ.Ο.Π., είτε είναι μέλη άλλου ορειβατικού συλλόγου

Σε δωμάτια, ξενώνες, κ.λπ.

Πληροφορίες κατά περίπτωση στον Σύλλογο

Άλλα έξοδα Σε ορισμένες εκδρομές μπορεί να προκύψουν κάποια μικρά επιπλέον έξοδα (π.χ. για την προώθηση κατασκηνωτικού υλικού στο σημείο διανυκτέρευσης σε μια πολυήμερη εκδρομή)