Όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Φ.Ο.Π.
Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Φ.Ο.Π. και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών.
Το κόστος εγγραφής είναι 10 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, ενώ η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής μέλους.