Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εκδρομές του συλλόγου γίνονται στα τηλέφωνα 697.33.87.560 και 210.41.70.814 από Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-21:00, με αναφορά ονοματεπώνυμου και αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Οι αναχωρήσεις γίνονται από την πλατεία Τερψιθέας, ΙΙας Μεραρχίας στον Πειραιά και από την πλατεία Ομονοίας & 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Για τις ώρες αναχώρησης συμβουλευτείτε το πρόγραμμα αναβάσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Οι συμμετέχοντες στις εξορμήσεις του Φ.Ο.Π. φέρουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται στο πρόγραμμα υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια της ομάδας.

• Οι αρχηγοί φέρουν την ευθύνη για την πιστή τήρηση του προγράμματος της ανάβασης, μπορούν όμως να τροποποιήσουν την εκτέλεσή του λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων δυσκολιών.

• Οι αρχηγοί μπορούν να αποκλείσουν από τη διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο κατά περίπτωση ατομικό εξοπλισμό, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης ή για οποιονδήποτε άλλο βάσιμο λόγο, για τη δική τους ασφάλεια.

• Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες, για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει μέρος ή όλη την πορεία της ανάβασης ή απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα από τους υπόλοιπους, οφείλει να ενημερώσει και να πάρει την άδεια του αρχηγού. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα φέρουν ευθύνη οι αρχηγοί και γενικά ο Φ.Ο.Π. για τυχόν ταλαιπωρία ή ατύχημά του.