Οθρυς 5,6 -5-2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5/2018: Αναχώρηση από Πειραιά 07:00 και από Αθήνα 07:15 για Παλιό Μοναστήρι Ξενιάς (270μ.). Ανάβαση μέσω Βρύναινας στην Ανω Ι.Μ.Ξενιάς (570μ.) και κατάβαση στο χωριό Κοκκωτοί (480μ.). Διανυκτέρευση στο παραλιακό χωριό Αχίλλειο σε δωμάτια. Ω.Π.5 , Β.Δ 1

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5/2018: Αναχώρηση για το χωριό Κωφοί (θέση Τσατάλι) (1219μ.). Ανάβαση στις κορυφές Γερακοβούνι (1640μ.),Γκιούζι (1725μ.) και Πήλιουρας (1558μ.). Κατάβαση στο Μνημείο του C-130. Ω.Π.8 , Β.Δ 2-3

ΑΡΧΗΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π.-ΤΟΜΠΡΟΣ Ν.

Share →