ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 και από Πειραιά στις 07:15 για Κεφαλάρι Κορινθίας (800 μ.). Ανάβαση στην κορυφή Ντουσιά (2086 μ.). Κατάβαση από τα ίδια στο Κεφαλάρι.
Ω.Π.: 7, Β.Δ.: 3-6
ΑΡΧΗΓΟΙ: Παπακωνσταντίνου Γ. – Παπαλουκά Ζ.