Φαράγγι-Νέδας-30-6-1-7-2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6/2018: Αναχώρηση από Αθήνα 07:00 και από Πειραιά 07:15 για Πλατάνια (560μ.). Προώθηση στν γέφυρα Τσαλαφού, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση σε σκηνές. Προαιρετική πορεία μέχρι μεγάλο Καταράκτη. Ω.Π. 3, Β.Δ 1

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7/2018:Διάσχιση Νέδας, Αρχαία Φυγαλεία,Αρχαία Κρήνη, Στόμιο, Αρχαίοι Τάφοι, Ναός Αθηνάς Ω.Π. 5, Β.Δ 1

ΑΡΧΗΓΟΙ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.-ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.

Share →