Μαίναλον 30-9-2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9/2017: Αναχώρηση από Αθήνα 07:00 και από Πειραιά 07:15 για Λιμποβίτσι (1050μ.) και κατάβαση στην Βυτίνα (1033μ.). Ω.Π.6, Β.Δ 1

ΑΡΧΗΓΟΙ: ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-ΚΑΤΣΑΣ Δ.

Share →