ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3: Αναχώρηση από Πειραιά στις 08:00 και από Αθήνα στις 08:30 για Αθανάσιο Διάκο (1000 μ.). Ανάβαση στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Άμφισσας (1900 μ.), όπου θα γίνει η διανυκτέρευση.
Ω.Π.: 4, Β.Δ.: 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3: Ανάβαση στον Κόρακα (2495 μ.) και κατάβαση από Ασανσέρ στον Αθ. Διάκο.
Ω.Π.: 8, Β.Δ.: 3-6
ΑΡΧΗΓΟΙ: Παπακωνσταντίνου Γ. – Αντωνόπουλος Δ.