Εισηγητής: Παναγιώτης Κοτρωνάρος, Οδηγός Βουνού της Ε.Ο.Ο.Α., μέλος του Σ.Ε.Ο.Β.
Ώρα: 20:00