Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του Καταστατικού του Φ.Ο.Π., καλούνται τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Ομίλου, οδός Μεσσηνίας 14-16, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης
2. Διαγραφή μελών που οφείλουν συνδρομές δύο ετών και άνω
3. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2015
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2015
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή του Δ.Σ.
7. Προϋπολογισμός έτους 2016
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία (50% + 1 των ταμειακά ενήμερων μελών), τότε η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με όσα μέλη θα είναι παρόντα.
Πριν από την Γενική Συνέλευση θα γίνουν οι απονομές των ορειβατικών επάθλων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΛΕΡ                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΙΑΚΟΥ