Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του Καταστατικού του Φ.Ο.Π., καλούνται τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Ομίλου, οδός Μεσσηνίας 14-16, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης
2. Διαγραφή μελών που οφείλουν συνδρομές δύο ετών και άνω
3. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2013
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2013
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή του Δ.Σ.
7. Προϋπολογισμός έτους 2014
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία (50% + 1 των ταμειακά ενήμερων μελών), τότε η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 29η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

Πριν από την Γενική Συνέλευση θα γίνουν οι απονομές των ορειβατικών επάθλων.

Με τις καλλίτερες ευχές μας για τον καινούργιο χρόνο,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΛΕΡ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΙΑΚΟΥ