ΚΥΡΙΑΚΗ 27/4: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 και από Πειραιά στις 07:15 για Κλετορία και Πλανιτέρο (650μ). Διάσχιση του μονοπατιού Ε4 από Πλανιτέρο – Άρμπουνας – Αγ. Νικόλαος – Τουρλάδα – Κρινόφυτα – Λυκούρια (780μ).
Ω.Π.: 7, Β.Δ.: 1
ΑΡΧΗΓΟΙ: Κ. Βουλγαρίδης – Μ. Κουτνεριάν