ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 και από Πειραιά στις 07:15 για Ροεινό Αρκαδίας (1100 μ.). Διάσχιση Σάμιοβα (1030 μ.) – Πάπαινα – Ποταμός Ελισσών (800 μ.) – Δάσος Ρουπάκι – Πηγές Πιάνας (900 μ.) – Πιάνα (1120 μ.).
Ω.Π.: 5, Β.Δ.: 1
ΑΡΧΗΓΟΙ: Πανταζόπουλος Ν. – Κατσάς Διον.