ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6: Αναχώρηση από Αθήνα στις 14:30 και από Πειραιά στις 15:00 για Κυπαρίσι Λακωνίας, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6: Ανάβαση στο Χιονοβούνι (1296 μ.). Κατάβαση από τα ίδια στο Κυπαρίσι. Μπάνιο και επιστροφή.
Ω.Π.: 8, Β.Δ.: 2
ΑΡΧΗΓΟΙ: Ηλιόπουλος Ιωαν. – Τόμπρος Ν.