ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11: Αναχώρηση από Πειραιά στις 07:00 και από Αθήνα στις 07:15 για Ευαγγελίστρια Βοιωτίας (650 μ.).
Α΄ Ομάδα: Από Ευαγγελίστρια – Βαθιά Λάκκα – Πηγή Κάνταλο – Ευαγγελίστρια.
Ω.Π.: 4, Β.Δ.: 1
Β΄ Ομάδα: Ανάβαση από Ευαγγελίστρια στην κορυφή Μοτσάρα (1525 μ.) και κατάβαση στην Ευαγγελίστρια μέσω κυκλικής διαδρομής.
Ω.Π.: 7, Β.Δ.: 2
ΑΡΧΗΓΟΙ: Παπαθεοδοσίου Μιχ. – Μίλλερ Γ.